Informacje dla lekarza

Cena zdjęcia panoramicznego:

130 PLN

Zdjęcie panoramiczne zapisywane jest na płycie CD wraz z aplikacją CliniView, która umożliwia przeglądanie i edycję zdjęć.

Rejestracja tel. (71) 359 19 18

Uwaga !!! Badanie wymagają skierowania.

Cena tomografii komputerowej:

wybranego odcinka
200 PLN

pojedynczej szczęki
250 PLN

szczęki i żuchwy
500 PLN

Wyniki badania tomograficznego zapisywany jest
na płycie CD wraz z aplikacją On Demand 3D,
która umożliwia między innymi:
- przeprowadzenie dokładnych pomiarów (odległość w mm, wartości kątów…)
- korekcję obrazu filtrami (wyostrzenie, inwersja, jasność, kontrast …)
- wprowadzanie wirtualnych implantów (Alpha-Bio, Nobel, 3i … )
- jednoczesny podgląd obrazu w oknie 3D
Kilka przykładów zastosowań tomografii stomatologicznej:

Rejestracja tel. (71) 359 19 18

Uwaga !!! Badanie wymagają skierowania.Opracowanie badania wg wskazań lekarzaOpracowanie dla lekarza

Oferujemy również przeprowadzenie wybranych pomiarów według wskazań lekarza zlecającego badanie (wymagany kontakt telefoniczny lub osobisty). Uzyskane wyniki zapisywane są w postaci gotowego projektu, skracając czas potrzebny do analizy badania.

Cena opracowania badania:

150 PLN

Rejestracja tel. (71) 359 19 18

Uwaga !!! Opracowanie wymaga kontaktu telefonicznego lub osobistego

Możliwość płatności kartą
Prywatna Klinika Stomatologiczna LIVE-DENT oraz Centrum Implantologii, ul. Młodych Techników 7, 53-647 Wrocław, tel. 71 359 19 18, tel/fax. 71 359 17 10
dla niepelnosprawnychbudynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych
Powered by internet SEA